July 14, 2024

АНКЕТА: Защо избрах фермерски пазари?

Помогнете ни да научим повече за вашето мнение и какво бихте искали да се подобри на фермерските пазари. Използваме възможността това да се направи в рамките на дисертационното изследване на Атанаска Станчева, докторант към ИЕФЕМ-БАН.

Моля попълнете анкетата тук: https://docs.google.com/forms/d/1zWs-x5CZ33IhngAXeBt8JGIaSCRu9vgxkjPcfL9ztas/viewform

Анкетата е анонимна и ще бъде използвана за научни цели, във връзка с дисертационно изследване на тема: “Еко движения в постсоциалистическа България. Културни практики и гражданска активност” към ИЕФЕМ-БАН. Ако искате да споделите още ваши мнения по поставените въпроси, може да го направите в анкетната карта (раздел “Други впечатления”) или на лична среща разговор, в удобно за вас време. Може да се свържете с г-жа Станчева на имейл atanaska.stancheva@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *