March 26, 2023

Фестивал на солидарността пред Централната минерална баня в София

Заедно с Мулти култи // Multi Kulti, Caritas Sofia, Столична община и Общинско дружество “Пазари Юг” празнуваме солидарността, емпатията, разбирането, толерантността в най-широк смисъл – между …