July 14, 2024

Създаване на мрежа на фермерските пазари в България

Фермерските пазари Хранкооп стартираха като дейности на Хранкооп групите, целящи да направят достъпът до чиста храна много по-отворен. Основна цел на Хранкооп е да помага на малките производители да имат достъп до пазар, който цени и подкрепя трудът им и изгражда трайни и директни връзки между потребители и производители.

За две години от стартирането на първият пазар в Пловдив, успяхме да създадем, помагайки си взаимно мрежа в четирете най-големи градове на страната: Бургас, Варна, Пловдив и София. Освен чисто промоционалната работа, ние работим за изграждането на общност и доверие и между производителите. Всеки от пазарите влизащи в мрежата на Хранкооп прие и се ръководи от общи правила, които определят начина ни на работа. Основните принципи залегнали в правилата са:

  • Продуктите се предлагат задължително лично от производителя – това е основата на възвръщане на доверието към българските производители
  • Подпомагаме производители, които се стремят да отглеждат екологично чиста продукция – по-голяма част от производителите са био сертифицирани, но има и такива, на които се доверяваме защото ги познаваме лично.
  • Потребителски контрол и лично запознаване – всички ферми са се включили в Хранкооп, защото са били препоръчани лично от членовете на Хранкооп. Фермите са отворени за посещения и с гордост показват своята дейност. От друга страна Хранкооп изисква всички да бъдат регистрирани земеделски производители, да спазват законовите изисквания за съответните производства.

През април 2014та се проведе национална среща на Хранителните кооперативи в с. Горско Косово и беше поставено началото на изграждането на мрежа. През февруари 2015 имахме работни срещи с всички екипи на фермерски пазари, за да дискутираме и обменим опит.

IMG_7048IMG_7117

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *