June 18, 2024

Старт на фермерския пазар в Хасково

На 5 май 2017 Община Хасково и Хранкооп София стартират регулярен фермерски пазар в Хасково, който ще се провежда всеки петък от 16 до 19 ч. на площад Общински. Целта на фермерските пазари на Хранкооп е да предоставят възможност на малки производители на чиста храна да предлагат продукцията си лично и на справедлива цена.

Участници и новини за фермерския пазар в Хасково може да следите тук: http://www.hrankoop.com/events/events/фермерски-пазар-хасково/ или във фейсбук: https://www.facebook.com/haskovofp/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *